Ny hemsida under uppbyggnad, detta är endast en provisorisk sida.

 

På gång i och omkring Nationalstadsparken:

 

Den 13 september så kommer det att ske en båttur.

Bengt Rundquist 1939-2018

Vår mångårige styrelsemedlem Bengt Rundquist har gått bort. Bengt, som var verksam i Hembygdsförbundet, kom först med i styrelsen för Förbundet för Ekoparken (FFE) som adjungerad och från 2001 som ledamot, en plats han innehade ända till 2018, då han avgick av hälsoskäl.

Stockholms läns hembygdsförbund (SLHF) spelade en viktig roll i starten av Förbundet för Ekoparken 1992. SLHF var med på det ursprungliga uppropet 1992, som en bland 22 föreningar. Bengt var då en mycket aktiv medlem också i Friluftsfrämjandet, vars Stockholmsdistrikt också stod under uppropet. Bengt fungerade som viktig kontaktperson till båda organisationerna under alla år, vilket bidragit till ett antal styrelsemedlemmar från hembygdsföreningar och Friluftsfrämjandet.

Förbundet saknade länge en hemsida, och den som löste det behovet var Bengt. Han var mycket IT-kunnig, drev ett eget företag, Kvalitetscentrum, tillsammans med sin fru Maj Östberg, och bjöd generöst på sina tjänster till många föreningar, däribland FFE.

Bengt spelade en viktig roll när vi började tala om att anordna en konferens i Stockholm om stora parker. Genom honom och ordföranden för Hembygdsföreningen å Norrmalm, Kristina Smedberg, kom de inledande samtalen att föras på SLHF. Därigenom knöts viktiga kontakter med personer som var engagerade i Stads- och kommunhistoriska institutet på Stockholms universitet, vilket i sin tur öppnade för Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) att ge oss bidrag till konferensen. När konferensen väl invigdes i Kung Karl XVI Gustavs och Kronprinsessan Viktorias närvaro var det Bengt som i Sverigedräkt blåste på näverlur.

För många av våra minnesvärda sammanträden ordnade Bengt både lokal och förtäring: öl och mackor på fördäcket på isbrytaren S:t Erik, surströmming i Mellangårdens berså i Akalla by, kolbullar i fyrfat vid Stora Skuggan. På jullunchen sjöng vi hans sånger om Ekoparken.

Bengt var en genuin friluftsmänniska. Naturen var hans vardagsrum som han gärna inbjöd andra till. Vi är honom stort tack skyldiga för allt vad han gjorde för Kungliga nationalstadsparken – vår Ekopark.

Richard Murray
Ordförande


Landskapsarkitekt Sture Koinberg in memoriam 20180719


Landskapsarkitekten Sture Koinberg har lämnat oss. På hans företags hemsida står det:

Målsättningen har varit att skapa en vacker och funktionell miljö för människor att vistas i, med utgångspunkt från landskapets grundförutsättningar och det historiska arvet.

Detta har verkligen Sture lyckats med. Dels att göra idéskisser för att lyfta landskapsvärden, särskilt Brunnsviken inom Kungliga nationalstadsparken. Men också för att anpassa exploateringsprojekt som varit oundvikliga till att anpassa sig till det befintliga landskapet.

Genom att försöka ligga före de förväntade intrången i landskapet så kunde planerare i god tid ta hänsyn på ett sätt som sannolikt normalt inte hade varit möjligt. Därför har Sture gjort en omistlig insats för svenska landskap i allmänhet och Nationalstadsparken i Stockholm i synnerhet.

För de ideella organisationerna inom Nationalstadsparken – främst Kommittén

För Gustavianska Parken och Förbundet för Ekoparken var Stures arkitektpenna en trygg stöttare när exploateringsmolnen hopade sig. På Stures gravsten borde det stå:

”Här vilar det jordiska av Koinberg, det himmelska lever i hans landskap”.

Richard Murray & Henrik Waldenström