Uppdaterad
18-01 - 16

Utgåva 951
Hem
Om förbundet
Om kungliga nationalstadsparken
Dokumentarkiv
Kontakta oss
Press
Länkar
In English
17-12-15 Ta del av vårt Yttrande över förslag till Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun här
17-12-10 Greger Carpelan har gått bort. Läs Richard Murrays runa här
17-12-04 Ta del av vårt remissvar på samrådshandlingen E4, Norrtull - Kista, ny gång- och cykelväg här
17-11-26 Tadel av vårt remissvar angående Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 här
17-11-12 Läs vårt yttrande över RUFS 2050 här
17-11-02 Tal del av vår remiss om Stockholms översiktsplan 2017 här
17-08-21 Läs rapporten från Greater and Greener, City Parks Alliance/World Urban Parks Conference in Saint Paul 29th of July-2nd of August på engelska >>här
17-06-28 Ta del av våra synpunkter på Vårdplan för Ulriksdal >>här
17-06-28 Läs vårt yttrande rörande förslag till detaljplan för Stall-mästaregården >>här
17-03-18 Förbundet höll årsmöte den 11 mars, denna gång på Polishögskolan i Sörentorp. >>läs mer
17-02-18 Läs vårt yttrande över Århus-konventionen här
17-01-23 Ta del av vårt remissvar om Stockholms stads nya Översiktsplan här
16-11-24 Ta del av vårt remissvar över Trafikverkets samrådsunderlag Östlig förbindelse >>Här
16-09-30 FFE har yttrat sig över samrådet om RUFS 2050 >>läs mer

16-05-24 FFE har överklagat detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen >>Läs mer

16-01-30 Ta del av Ang. detaljplan för del av N:a Djurgårdsstaden, Gasklocka 3 och 4 - begäran om inhibition av detaljplaneärendet >>här
17-11-03 Läs det senaste numret av Hamnkvartersnytt >>här
17-07-11 änsförsäkringars fastighetsbolag Humlegården AB vill riva större delen av vackra Astoriahuset från 1873 på Nybrogatan i Stockholm. >>läs mer
17-04-03 Vinnande bidrag för minnesvård över tsunamins offer utsedd >>läs mer
16-11-30 Läs debatt-inlägget om Österleden här
16-11-22 Här kan du ta del av Richard Murrays rapport om World Urban Park europeiska konferens, Albi, Frankrike, 4-7 oktober 2016 >>läs mer
16-11-04 Ta del av Trafikverkets rapport om "Barriärer i inre Järvakilen Området Överjärva - Ulriksdal - Norra Djurgården" >>läs mer
16-03-08 Nu har FFE blivit medlem i World Urban Parks >>läs mer
15-08-06 Läs Lars Rings artikel ur Svenska Dagbladet med rubriken: Bygghetsen hotar Stockholms gröna lunga >>här
Vill du se filmer från Kungliga Nationalstadsparken
>>klicka här
Ta del av vår blogg här

På gång i och omkring
Kungliga Nationalstadsparken
 

Välkommen till årets vintervandring i Hansta naturreservat den 28 januari >>läs mer

BIN I STAN Onsdag den 14 februari kl 18 hos U&We, Stora Nygatan 45.
Bin är flitiga och sympatiska, eller hur? Dessutom är de, som pollinerare, livsviktiga för växtlighet och för oss. ”Bin i Stan” är ett initiativ från hållbarhetsbyrån U&We, som bl.a. står för en vision om Ekoparken som en pollinerarvänlig zon. Göran Wiklund kommer att berätta för oss om ekosystemtjänster i allmänhet och särskilt i stadsmiljöer, om pollinerarnas utsatta situation, om biologisk mångfald och vad man kan göra själv för att förbättra betingelser för pollinerande insekter, om bisamhällen och vad bina har för sig i kupan. Avgift: Gratis för FNSiN-medlemmar. 50:- för andra. Fika serveras. Utrymmet är förstås begränsat. Anmäl dig därför i förväg till Anders Schærström anders.schaerstrom@telia.com; 070 693 91 28, 08 758 3003