Nationalstadsparksrådet

Länsstyrelsen i Stockholms län organiserar sedan 2007 ett råd för skötsel och utveckling av parken, Nationalstadsparksrådet. Detta råd ersätter den tidigare samverkansgruppen för nationalstadsparken. I Nationalstadsparksrådet ingår samma representanter som i ingick i samverkansgruppen plus några nya, dvs.

Länsstyrelsen
Stockholms stad
Solna stad
Kungliga Djurgårdens förvaltning
Statens fastighetsverk
Akademiska hus
Vasakronan
Förbundet för Ekoparken
Kommittén Gustavianska parken
Bergianska trädgården
Kungl. Vetenskapsakademien
Stockholms universitet
Kungl. Djurgårdens intressenter (KDI)
Världsnaturfonden (WWF)
Statens maritima museer

Rådet består således av de viktigaste markägarna och aktörerna inom parken. Rådet sammanträder 3-4 gånger om året under ledning av länsrådet. Mötena protokollsförs. Rådet har inga beslutbefogenheter utan är rådgivande till länsstyrelsen. Rådet baserar sitt arbete på länsstyrelsens program Framtidens nationalpark. Rådet har en budget om 2 miljoner kronor per år som används för projekt inom marknadsföring och information och vård och utveckling.

Uppdaterad 08-03-29