Uppdaterad 17-12-11
Om förbundet

Stadgar
Organisation
Policyprogrammet
(PDF-fil)
Medlemmar

Nationalstadsparksrådet
Styrelsen

Förbundet för Ekoparken
Stora Skuggans väg 30,
115 42 Stockholm
Orgnummer: 802017-3533
info@ekoparken.org
Stöd gärna vårt arbete:
pg-nr 447 07 29 - 7

Ansvarig för denna sida och dess undersidor är Anne Murray.

Förbundet för Ekoparken (FFE)

bildades 1992 och är en paraplyorganisation med 48 medverkande föreningar. Förbundet bildades för att motverka det stora exploateringshot som fanns och fortfarande finns mot områdets natur- och kulturvärden.

Efter ett intensivt arbete av förbundet, Världsnaturfonden WWF och andra miljöorganisationer stiftades en ny lag, med hänvisning till Ekoparken, genom ett tillägg i Miljöbalken:

"Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark. Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas, endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas."

Därmed är dock inte allt frid och fröjd. En av förbundets viktigaste uppgifter är därför att i fortsättningen bevaka och besvara byggplaner och andra exploateringsförslag både i och utanför Ekoparken, eftersom de riskerar att skära av spridningsvägarna för växter och djur i Ekoparken.

 
Detta är en undersida till www.ekoparken.org. Sidan uppdaterad 2013-09-05