Ekoparkens olika delar Klicka på de små bilderna och du kommer att se dem i större format.
Foto Bengt Rundquist.

Skeppsholmen-Kastellholmen
Örlogsflottan flyttade hit sina verksamheter år 1640, vilket har bidragit till holmarnas marina karaktär. På holmarna finns många vackra byggnader, inbäddade i ett grönt trädgårdslandskap. Den marina atmosfären är idag uppblandad med museer som Moderna, Arkitektur och Östasiatiska.

Skeppsholmen med af Chapman
 

Fjäderholmarna
Ekoparken möter skärgården vid Fjäderholmarna. Ön är ett gammalt krogtillhåll med anor från 1600-talet. Idag är Fjäderholmarna ett mycket populärt turistmål för dagsutflykter där man kan får uppleva riktig skärgårdskänsla. Holmarna har ett stort utbud av sevärdheter och ett rikt fågelliv.

Stora Fjäderholmen

Djurgården
Kungliga Djurgårdens födelseår anses vara 1579, eftersom namnet då förekommer för första gången. Namnet syftade på det hjorthägn som Johan III anlade för älgar, hjortar och renar. På 1680-talet inhägnade Karl XI hela Södra och Norra Djurgården till en vidsträckt jaktpark. Det var en utvidgning av Johan III:s djurgård som låg på en mindre del av Södra Djurgården, nära nuvarande Nordiska museet.

Djurgårdsslätten i höstskrud
 

Södra Djurgården. Ön är idag Sveriges mest intensiva nöjesområde med ett flertal museer och ön utgör Sveriges mest besökta naturparksområde. Fågelivet är rikt vid Isbladskärret och sommarslottet Rosendal.

Isbladskärret

Rosendals slott

Norra Djurgården är det största delområdet inom Ekoparken och delas i sin tur upp i mindre områden. Se nedan.  

Kaknäs - Ladugårdsgärde hör till några av Sveriges viktigaste närströvsområden. Området var på 1500-talet jordbruksmark under kungsladugården Vädla och blev 1672 Sveriges första militära exercisområde. Här hålls varje år ett flertal stora evenemang, bl a Tjejmilen och Drakfesten.
Kaknästornet

Gärdet. På 1930-talet byggdes funkisstadsdelen Gärdet som klipper av grönområdena på Norra Djurgården i två delar. Detta område anses som det bästa exemplet på funktionalism i Sverige. Hjorthagen hamnade utanför nationalstadsparkens gränser men är det ställe på Djurgården där hjortarna hade en sista fristad efter att Karl XI:s jaktpark revs på 1820-talet. Hamnen är också gammal djurgårdsmark.
Utsikt över Gärdet

Institutionsbältet. Inom Norra Djurgården finns ett flertal institutioner. Inom det militära finns flera nedlagda regementen, men fortfarande finns K1 kvar med sin beridna högvakt. Bland museer kan nämnas Tekniska, Sjöhistoriska, Naturhistoriska och Bergianska trädgården. Många av Sveriges högskolor ligger här t ex; Konstfack, Musikhögskolan, Försvarshögskolan, KTH, Idrottshögskolan och Stockholms universitet. Inom idrott finns Olympiastadion, Ryttarstadion, Tennistadion och Kungliga tennishallen.


Naturhistoriska Riksmuseet


Universitetet

Bergianska trädgården

Lill-Jansskogen - Stora Skuggan
Detta område är det vildaste naturområdet i hela Ekoparken och har också den största biologiska mångfalden. I området finns Fiskartorpets hoppbacke, Åttkantiga huset och Stora Skuggans friluftsanläggningar.

Fiskartorpets hoppbacke

Slalombacken

Del av Stora Skuggan

Haga - Brunnsviken
Detta är ett unikt kulturlandskap och ett av de finaste exemplen på engelsk parkstil. Juvelen i kronan är Hagaparken med Haga slott, Gustav III:s Paviljong, Ekotemplet, Koppartälten m m. Strax intill ligger Fjärilshuset och på andra sidan viken Bergianska och Naturhistoriska riksmuseet. Många hot som riktas mot Ekoparken drabbar Brunnsvikenområdet, främst kring universitetet i Frescati.

Ekotemplet

Ett av Koppartälten

Fjärilshuset

Ulriksdal - Sörentorp
Ulriksdals slott byggdes med en fransk barockparksanläggning. Idag är slottet kontor för Världsnaturfonden WWF och museum. Man kan även besöka Orangeriets skulpturmuseum, Kröningsekipaget, Confidencens slottsteater och Ulriksdals värdshus. Sörentorps polishögskola avslutar Ekoparken längst i norr.

Ulriksdals slott från parken

Ulriksdals slott från sjön

Confidencens slottsteater