Förbundet för Ekoparkens internetarkiv: Utgående skrivelser

Denna sida innehåller länkar till remissvar, yttranden och överklaganden, som Förbundet för Ekoparken sedan 2000-01-01genomfört ofta tillsammans med en del av våra medlemsföreningar. Dessutom arkiveras på den här sidan artiklar och notiser som vi vill spara. Sidan uppdaterad 2017-04-14

Dessa dokument kan sedan användas som underlag vid framtida forsknings- och utredningsarbete. De kommer också att kunna användas som underlag om hur vi inom FFE besvarade t ex en remiss och hur vi i så fall på ett konsekvent sätt kan besvara ett motsvarande ärende i framtiden.
Håll tillgodo och kom gärna med synpunkter på innehållet.
Datum

Dokumentnamn

Kommentar
15-12-17 Läs vår skrivelse beträffande naturreservat för Igelbäcken genom Järfälla  
15-11-30 Överklagan av detaljplan för fastigheterna Stockholm Filosofen 2-9, Norra Djurgården  
15-09-12 Samrådsyttrande fördjupad ÖP Barkarbystaden Komplettering
 
15-09-11 Samrådsyttrande
Program för Barkarbystaden – tillägg till den fördjupade översiktsplanen
 
15-08-31 Ta del av vårt yttrande över Solna översiktsplan 2030  
15-04-30 Läs Richard Murrays kommentar om att Mark- och miljödomstolen avslår AB Pulsens begäran att få bygglov  
15-04-22 Ta del av FFE:s yttrande över Nobel Center  
15-04-20 Läs FFE:s mail till trafikutskottet  
14-12-14 Läs om FFE:s Överklagande av Gasklocka 3 och 4  
14-11-16 Ta del av Richard Murrays pressmeddelande om Ryttareken  
14-07-31 Läs artikeln om att kommunalpolitikerna springer fastighets- och byggföretagens ärenden av Richard Murray  
14-06-17 Albano - Stockholms stad har överklagat. Läs Richard Murrays kommentarer  
14-05-28 Överklagande av Mark- och miljödomstolens i Nacka angående avvisning av miljöorganisations talerätt.  
14-05-07 Överklagande till Länstyrelsen av Stockholms kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplan Filosofen 2-9.  
14-05-05 Överklagande till Länstyrelsen om "Hjorthagstornet"  
14-05-05 Remiss över Solna stads Grönplan  
14-04-16 Yttrande över detaljplan för ny gångbro över Djurgårdsbrunnsviken.  
14-03-31 Samråd gällande Tegelhagsskogens naturreservat  
14-03-31 Remissvar angående upprättande av Detaljplan för del av Arenastaden  
14-03-18 Överklagande över förslag till detaljplan för kv Ängsbotten i Hjorthagen  
14-03-10 Överklagande av Länsstyrelsens beslut angående detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl.  
14-01-15 Yttrande över utställd detaljplan Filosofen 2-9 vid Lappkärrsberget
 
14-01-11 Yttrande över utställd detaljplan för Brofästet, del av Norra Djurgårdsstaden i Hjorthagen  
14-01-06 Överklagande av Stadsbyggnadsnämndens antagande av ny detaljplan för kv Stettin  
14-01-06 Överklagande av Länsstyrelsens beslut rörande överklagande av Stockholms stads beslut att anta Detaljplan för området Albano och Norra Djurgården.  
13-11-15 Överklagande av detaljplan för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl i Sollentuna Skrivelse
13-11-13 Remissvar om Trädskydd i Kungliga Nationalstadsparken >>läs mer Skrivelse
13-10-27 Förslag till åtgärdsplan för Kungliga nationalstadsparken. Skrivelse
13-10-22 Utställningsyttrande Stettin 7 mm i stadsdelen Gärdet Skrivelse
13-10-15 Yttrande över Järnvägsplan för Spårväg City, Djurgårdsbron till Frihamnen Skrivelse
13-09-30 Utställningsyttrande ”Hjorthagstornet” dp 2009-11340-54 Skrivelse - remiss
13-09-06 Yttrande över Arkitektur Stockholm Skrivelse
13-08-30 Yttrande över utredningen En enklare plan- och bygglovsprocess (SOU 2013:34) Skrivelse
13-08-30 Överklagande av beslut om bygglov gällande fastigheten Växten 1 i Solna Skrivelse
13-08-21 Yttrande över förslag till detaljplan för kv Ängsbotten i Hjorthagen
13-07-16 Ta del av vårt remissvar om "Den gröna promenadstaden" Skivelse
13-07-08 Växten 1, Pipers väg 28, tillbyggnad och p-platser Skrivelse
13-07-01 Synpunkter på planförslaget
Den Gröna Promenadstaden - En strategi för utveckling av Stockholms
parker och natur, Utställningsförslag maj 2013
Skrivelse - remiss
13-06-01 Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut rörande överklagande av Stockholms kommunfullmäktiges beslut att anta Detaljplan för området Albano och Norra Djurgården >>läs mer Skrivelse Överklagan
13-04-20 Detaljplan för Stallmästaregården (SBN 2009:189) Remiss
13-02-28 Remissvar angående upprättande av Detaljplan för del av Arenastaden -
SBN/2011:1425
Skrivelse - remiss
13-02-27 Dnr 2010-06316. Förslag till detaljplan för Filosofen 2-9. Skrivelse - remiss
13-02-26 Bygglov för Gröna Lunds 121 m höga torn med slänggunga Skrivelse
13-01-20 Yttrande över samrådsförslaget till detaljplan för kv Ängsbotten I stadsdelen Hjorthagen I Norra Djurgårdsstaden inom norra delen av Storängsbotten, i/invid Nationalstadsparken och Gärdets spridningsväg. Dnr S-Dp 2011-10341-54. Skrivelse - remiss
12-10-20 Kommentarer till Länsstyrelsens remisssammanställning avseende förslaget om Vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken Skrivelse
12-07-13 Yttrande över Länsstyrelsens i Stockholm förslag till vård- och utvecklingsplan för Kungliga nationalstadsparken Skrivelse - remiss
12-04-23 Yttrande över utställt förslag för Albanoområdet (Norra Djurgården 2:2 m.m.) i stadsdelen Norra Djurgården (Dp 2008-21530-54) Skrivelse - remiss
11-08-27 Yttrande över utställt förslag för Albanoområdet (Norra Djurgården 2:2 m.m.) i
stadsdelen Norra Djurgården (S-Dp 2008–21530–54)
Skrivelse - remiss
11-06-20 JO-anmälan rörande hanteringen av Lindgården på Djurgården
i Stockholm
Skrivelse - JO-anmälan
11-06-19 Överklagande av detaljplan för Konsthallen 2 m.fl. i
stadsdelen Djurgården till länstyrelsen
Skrivelse - överklagande
11-01-20 Samrådsyttrande över programförslag för Albanoområdet (Norra Djurgården 2:2 m.m.) i stadsdelen Norra Djurgården, (S-Dp 2008–21530–54) Skrivelse - remiss
10-12-14 Samrådsyttrande ”Hjorthagstornet” dp S-2009-11340-54 Skrivelse - remiss
10-07-22 Överklagande av Länsstyrelsens beslut 511-10-8503 den 22 juli 2010 till regeringen angående:
Upphävande och införande av strandskydd inom detaljplanen för kvarteren Manskapet och Mässen m.fl. samt del av Helenelund 7:5, Silverdal, Helenlund, Sollentuna kommun.
Skrivelse - överklagande
10-04-18 Yttrande över utställt förslag till detaljplan för del av Svea Artilleri S-Dp 2004-16802-5 Skrivelse - remiss
10-03-24 Yttrande över utställd detaljplan Konsthallen 2 m.m., stadsdelen Djurgården, Dnr 2006-19499-54

Skrivelse - remiss

10-01-08 DP 2009-0213-54 Norra Station, Vasastaden Överklagande
Skrivelse - överklagande
09-12-11 Remissvar kv Skeppsholmsviken mm, Djurgården, Stockholm
SDp 1999-0563-54
Skrivelse - remiss
09-12-06 Yttrande över Översiktsplan 2010 Sollentuna kommun, samrådshandling 090915 Skrivelse - remiss
09-12-04 Kommentarer till Översiktsplan och MKB Skrivelse
09-11-11 Synpunkter på planen för Norra stationsområdet Skrivelse - remiss
09-10-28 Yttrande över regional utvecklingsplan för Stockholms län, utställningsförslag (RUFS 2010) Skrivelse - remiss. Läs också "Blir det bättre när Stockholm växer"
09-09-20 Svar på remiss rörande Stockholms översiktplan, utställningsförslag maj 2009 Skrivelse - remiss
09-09-16 Angående förslag till detaljplan för kvarteret Manskapet och Mässen m.fl. samt del av Helenelund 7:5, Silverdal, Helenelund. Dnr 2003/457 KS. 203 Skrivelse - remiss
09-07-01 Yttrande över S-DP 2009-0213-54 Norra Stationsområdet Skrivelse - remiss
09-04-20 Kv Kampementsbacken mm Skrivelse - remiss
09-04-07 Ombyggnad av f d Skogsinstitutet till ambassad för Israel. Skrivelse - remiss
09-03-25 Överklagande Norra Djurgårdsstaden till regeringen Skrivelse
09-03-22 Yttrande över detaljplan Bergshamra centrum BN/2006:40 Skrivelse - remiss
09-01-12 Samråd för Stockholms Översiktsplan 2009 Skrivelse - remiss
08-12-15 Yttrande över förslag till detaljplan för Östermalm 1:20, Strandvägen 58 i stadsdelen Östermalm, S-Dp 2008-06480-54,
Nobelparken med Gamla Skogsinstitutet
Skrivelse - remiss
08-12-04 Överklagande av Dp 2001-07633-54, Stockholms stad Skrivelse -Överklagan
08-08-30 Länstyrelsens förslag till vård- och utvecklingsplan för Nationalstadsparken Skrivelse - remiss
08-07-28 Utvecklingen av nationalstadsparken (M2008/1823/R) Skrivelse - remiss
08-06-19 Yttrande över Förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden i stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården i Stockholm (Dp 2001-07633-54) >>läs mer Skrivelse - remiss
08-05-19 Remissvar Översiktsplan för Nationalstadsparken –
Stockholms-delen
Skrivelse - remiss
08-01-27 Yttrande över Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupat program för Hjorthagen, Samrådshandling november 2007 Skrivelse - remiss
07-06-28 Yttrande över Karolinska och Norra station – Fördjupning av två översiktsplaner Skrivelse - remiss
07-06-11 Yttrande över förslag till fördjupning av översiktsplanen för del av Solna stad, nationalstadsparken med anledning av utställningen av planen. Skrivelse - remiss
07-04-01 Angående begäran att upphäva byggnadsminnesförklaringen av f.d. Generalstabens stalletablissemang i kv. Svea Artilleri, stadsdelen Ladugårdsgärde, Stockholm Skrivelse - remiss
07-01-11 Ärenden 2006-02450-571 och 2005-25887 samt 2006-014117 Anläggning av pontonbryggor i Waldemarsviken samt prövning av otillåten anläggning av pontonbryggor i Waldemarsviken. Skrivelse - remiss
06-10-30 Yttrande över samrådsförslag till översiktsplan för Nationalstadsparken, Stockholmsdelen. Skrivelse - remiss
06-10-16 Israels ambassad i Nobelparken Skrivelse - remisssvar
06-06-22 Samrådsyttrande över detaljplaneföreslaget över kv Alsnäs mm i Bergshamra. >>läs mer Skrivelse - remiss
06-05-19

Förslag till plan för skötsel och utveckling i Nationalstadsparken

Skrivelse - remiss
06-05-10

Förslag till detaljplaneprogram för Beckholmen och Djurgårdsvarvet

Skrivelse - remiss
06-04-18 Synpunkter på detaljplanen GIH på Norra Djurgården Skrivelse - remiss
06-04-09 Samrådsyttrande över program för del av kv. Svea Artilleri, Ladugårdsgärde Yttrande - remiss
06-04-06 Ny station för Roslagsbanan (Norra Djurgården 2:1 m.m.) Skrivelse - remiss
06-02-17 Yttrande över förslag till detaljplan för Botaniska huset i nationalstadsparken, Norra Djurgården 1:1, Dp 2004-18598-54, i Stockholm Yttrande - remiss

06-01-27

Detaljplaneförslag för del av Albano, Norra Djurgården, Dp 2004-05707-54. Yttrande över utställd detaljplan

Skrivelse -remiss

05-11-08 Haga-Brunnsvikens Vänners yttrande över förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden (västra delen av gasverksområdet) i stadsdelen Hjorthagen.  S-Dp 2001-07633-54 Skrivelse - remiss
05-10-30

Yttrande över Igelbäckens kulturreservat i Stockholms stad

Skrivelse - remiss
05-10-21 Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden (västra delen av gasverksområdet) i stadsdelen Hjorthagen.  S-Dp 2001-07633-54 Skrivelse -remiss
05-06-03 Yttrande över program om förslag till detaljplan för kv Skeppsholmsviken m m inom stadsdelen Djurgården Skrivelse - yttrande
05-05-19

Synpunkter på ÖP 2006, samrådshandling våren 2005

Skrivelse - yttrande
05-05-04 Ang Norra Stations-, KI och KS-området. Program för detaljplanering. Skrivelse - remiss
05-04-27 Ang. program för kv. Alnäs m.m., Bergshamra, Solna
Samrådsyttrande
05-04-12 Ang. program för detaljplan för del av kv. Tre Vapen, Ladugårdsgärdet, Stockholm. Dnr 2004-00381-54
Skrivelse - samrådsyttrande
05-03-20 Ang. kv Tre Vapen 4, Ladugårdsgärdet Yttrande från Djurgårdens Hembygdsförening
05-01-31 Synpunkter på 220 kV kablar i tunnel från Värtan till Fisksjöäng i Nationalstadsparken
Skrivelse - remiss
05-01-25 Synpunkter på kungörelse av anmälan om efterbehandling av förorenad mark, Hjorthagen 1-3 vid Husarviken i Hjorthagen mfl områden Skrivelse
04-11-23 Yttrande över förstudien för östlig förbindelse i stockholmsregionen >>läs mer Skrivelse - remiss
04-08-18 FFE yttrar sig om strandskyddet på Bockholmen.
Skrivelse
04-04-26 Oljeutsläppet från Loudden har fått konsekvenser Notis
04-04-23 Yttrande över Stockholms Hamns Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) >>läs mer Skrivelse - remiss
04-04-19

Yttrande över Banverkets MKB för Värtabanan >>läs mer

Skrivelse - remiss

04-04-19 04-04-19 För FFE:s medlemsföreningar Norrmalms Hyresgästförening och Östermalms Hyresgästförening överklagar FFE Stockholms Kommunfullmäktiges beslut att antaga detaljplanen över Norra Länken och yrkar att Länsstyrelsen måtte undanröja detsamma. >> Läs mer Skrivelse
04-04-07 Överklagande av detaljplan för Norra Länken >>läs mer Skrivelse
04-03-10 FFE-remissen om utbyggnad av Idrottshögskolan. Skrivelse
04-01-10 FFE:s yttrande över KDF:s förslag till skötselplan. Skrivelse
03-11-04 Synpunkter på förslag till detaljplan Norra Länken delen Norrtull-Roslagstull >>läs mer Remiss
03-09-23 Aldrig långt till naturen >>läs mer Remiss
03-09-02 FFE:s yttrande över Tidigt samråd om hamnverksamhet i Värtahamnen-Frihamnen-Loudden i Stockholm, underlag 2003-06-17 >>läs mer Remiss
03-09-01 DLV:s yttande över Tidigt samråd om hamnverksamhet i Värtahamnen-Frihamnen-Loudden i Stockholm, underlag 2003-06-17 >>läs mer Remiss
03-01-16 Uppvaktning den 16 januari 2003 av Statsrådet Lena Sommestad Miljödepartementet >>läs mer Skrivelse
02-12-18 Duvhöken i Ekoparken Artikel av Roland Staaf
02-11-21 Bakläxa för byggplaner på Loudden mm Notis
02-10-21 Studenter kan få bo på Albano industriområde Notis
02-10-10 Remissyttrande över Förslag till program för planering av området HJORTHAGEN-VÄRTAHAMNEN-FRIHAMNEN-LOUDDEN Läs mer Skrivelse - remiss
02-09-27 JO-beslut ang anmälan av stadsbyggnadsnämnden m fl

Avsändare av anmälan till JO: Richard Murray

02-09-23 Cykelväg byggs i skyddad park Notis
02-0919 Rädda  Östermalm från Österleden! Notis
02-09-17 Boende kräver att ledning grävs ner Notis
02-09-16 JO-anmälan av stadsbyggnadsnämnden mfl Avsändare: Richard Murray
02-09-05 Demonstration mot den planerade destruktionsanläggningen i Hjorthagen Arrangör: Föreningen Hjorthagen
02-08-28 Debatt inför valet om Stockholms gröna kilar Arrangör: Nätverket Stockholms gröna kilar
02-08-28 Igelbäckens dag 2002 Arrangör: ÖverJärva Gård
02-08-16 Staden bygger höghus i skyddat kärnområde i Nationalstadsparken
Upprop av Djurgårdens Lilla Värtans M8ljöskyddsförening
02-07-29 Trafik för långsiktigt hållbar utveckling Debatt arragerad av Ur tid är leden
02-05-30 Skydda Stockholms gröna kilar Presskonferns arrangerad av Nätverket Stockholms gröna kilar
02-05-28 Uttalande med anledning av träffad överenskommelse mellan Stockholms stad och Vägverket om Norra Länken
02-05-17 Överenskommelse med Vägverket om finansiering av Norra Länken Tjänsteutlåtande av Stockholms Gatu- och Fastighetskontor
02-04-24 Miljöl om Hjorthagens framtid Arrangör: Ingenjörer för miljön
02-03-28 Yttrande över förslag till Igelbäckens naturreservat >>läs mer Skrivelse - remiss
02-03-24 Hotell får nej av Östermalms stadsdelsnämnd

Notis i Tidningen Östermalm nr 13 2002

02-03-12

Informationsmöte om Beckholmen

02-03-07 Överklagande av bygglov för mellanlager och krossning av bergmassor på Gasverkstomten längs Husarviken och Nationalstadsparken, Hjorthagen 1:3 vid Lilla Värtan i Stockholm, 2001-08671-571 Läs mer Skrivelse
02-03-07 Överklagande av bygglov för marksaneringsanläggning för termisk behandling av miljöfarligt avfall inklusive lager av miljöfarligt avfall m m på Gasverkstomtens strand mot Husarviken, Hjorthagen 1:3 i Stockholm, dnr 2001-14037-571 - begäran om inhibition Läs mer Skrivelse
02-02-19 Samfundet S:t Erik 100 år Artikel skriven av Anita Lalander
02-02-19 Planen för Sjöstaden kritiseras. Artikel ur DN 2002-02-17
02-02-10 Förorenad avrinning för dagvattenutsläpp i Värtan
En arbetsgrupp i Stockholms stad föreslår skärpta regler för dagvattenutsläppen i Värtan.
02-02-08 FFE:s traditionella båttur går av stapeln torsdagen den 25 april 2002
02-02-02 Solna vill ha eget naturreservat.
Notis i "Mitt i Solna" nr 5 2002
02-01-28 Fiskartorpets friluftsgård får ny ägare Notis ur Östermalmsnytt
02-01-16 Skrivelse till Miljödepartememntet Läs mer Skrivelse
01-12-20 Yttrande över detaljplan för nytt kårhus och entré vid Stockholms universitet i Frescati i Nationalstadsparken på del av Norra Djurgården 1:48 i Stockholm, Dp 1997-01066-54. Läs mer Skrivelse - remiss
01-12-05 Överklagande av Solna stads beslut att anta detaljplan för del av Frösundavik kv Kasernen inom stadsdelen Haga i Solna.
01-12-04 Yttrande över bygglov för marksaneringsanläggning på Gasverkstomtens strand mot Husarviken i Stockholm. Läs mer Skrivelse -- remiss
01-11-26 Synpunkter på fördjupad översiktsplan för Västerjärva - Ulriksdal. Ta dessutom del av Haga-Brunnsvikens vänners fina beskrivning av situationen här.
01-11-14 Reserapport från Tavastehus Tavastehus är världens andra nationalstadspark. Artikel av Anita Lalander
01-11-13 Sundbyberg i täten för Järvafältets skydd

Notis i "Mitt i Solna" nr 46 13 nov 2001
01-10-26 Yttrande över MKB för AB Djurgårdsbergs planerade ökning av bensinhanteringen på Loudden med 125 %. Läs mer Skrivelse -remiss
01-08-25 Samråd om förslag till detaljplan med tillbyggnad av Arreheniuslaboratoriet m m i National-stadsparken på Norra Djurgården 1:48 i Stockholm, S-Dp 2001-03972-54. Läs mer Skrivelse
01-08-20 Förbundets sammanställda yttranden över Fysikcentrum. Läs mer  
01-06-18 Yttrande över kompletterande bullermätningar i Fisksjöäng med anledning av planerad destruktionsanläggning på Gasverkstomten. Läs mer Skrivelse
01-05-29 Yttrande ang. samråd gällande Program för detaljplan för kv Kandidaten inom stadsdelen Bergshamra (P00-018). Läs mer Skrivelse - remiss
01-05-22 Yttrande från Förbundet för Ekoparken över kompletterande bullerutredning rörande planerad destruktionsanläggning på Gasverkstomten. Läs mer Skrivelse
01-05-14 Yttrande ang. Norrtullstomten och allmänhetens möjligheter till att nyttja Nationalstadsparken för motion. Läs mer Skrivelse
01-02-05 Yttrande över förslag till detaljplan för Norra Frösunda (kv. Rosenlund m fl). Läs mer Skrivelse
01-01-19 Överklagande av fastställelse av arbetsplan med MKB för Norra Länken
Läs mer
Skrivelse
00-11-19 Yttrande från Förbundet för Ekoparken över planerad destruktionsanläggning på Gasverkstomten. Läs mer Skrivelse - remiss
00-11-13 Yttrande över arbetsplan med MKB för Norra Länken, nov 1999, med komplettering sept 2000. Läs mer Skrivelse - remiss
00-06-20 Överklagande från Förbundet för Ekoparken och Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening av Länsstyrelsens belut att meddela Preem tillstånd till utökad verksamhet vid Louddens oljehamn. Läs mer Skrivelse
00-05-17 Yttrande från Förbundet för Ekoparken och Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening över Preems ansökan om utökad verksamhet vid Louddens oljehamn. Läs mer Skrivelse
00-03-20 Yttrande från Förbundet för Ekoparken över samråd
angående destruktionsanläggning vid Husarviken.
Läs mer
Skrivelse - remiss
00-03-13 Yttrande över förslag till program för Teknologipark Albano. Läs mer Skrivelse - remiss