Förbundet för Ekoparkens internetarkiv: Inkommande skrivelser

Denna sida innehåller till oss inkommande skrivelser med i vissa fall länkar till den som skickat skrivelsen samt vem hos oss som bevakar ärendet.
Sidan uppdaterad 2007-05-24.

Dessa dokument kan sedan användas som underlag vid framtida forsknings- och utredningsarbete. De kommer också att kunna användas som underlag om hur vi inom FFE besvarade t ex en remiss och hur vi i så fall på ett konsekvent sätt kan besvara ett motsvarande ärende i framtiden.
Håll tillgodo och kom gärna med synpunkter på innehållet.
Datum

Dokumentnamn

Avsändare Handläggare hos oss Remisstid
07-05-24 Karolinska och Norra station - Fördjupning av två översiktsplaner.
Dnr 2006-0538-51
Solna stad Stadsbyggnadsförvaltningen Anne Murray
06-06-10 Förslag till skötselplan för nationalstadsparken Kungliga Djurgårdens förvaltning
06-05-02 Förslag till handlingsprogram för Nationalstadsparken Länstyrelen i Stockholms län
06-04-06 Samråd för förslag till översiktplan för Stockholms del av nationalstadsparken Satdsbyggnadsförvaltningen i Stockholms stad 06-11-01
06-03-10 Samråd program för del av kv Svea Artilleri inom stadsdelen Ladugårdsgärde. Projektet Svea Fanfar.
S-Dp 2004-16802-54
Innerstadsavdeln Alexander Wolodarski
508 27 336
Susanna Stenfelt 508 26 142
Ulf Sandell.
06-04-18
06-02-28 Detaljplan för Beckholmen mm inom stadsdelen Djurgården
i Stockholm
S-Dp 1999-02395-54
Innerstadsavdelningen
Lena Steffner
Tfn 08-508 27 334
Henrik Waldenström 06-05-03
06-02-24 Förslag till detaljplan för Gymnasik- och
Idrottshögskolan (GIH), Norra Djurgården 1:43, Lidingövägen 1,
i stadsdelen Norra Djurgården , S-Dp 2003-06757-54
Innerstadsavdelningen
Kristina Littke
Tfn 08-508 277 73
Bitte Liberg
Tel hem 84 30 88
06-04-18
06-02-24 Detaljplan för Ny station för Roslagsbanan (Norra Djurgården 2:1 m.m.)
i stadsdelen Norra Djurgården i Stockholm S-Dp 2005-16195-54
Innerstadsavdelningen
Kristina Littke Tfn 08-508 27 773
Lars-Gunnar Bråvander 06-04-17
06-02-17 Detaljplan för Ny trafikplats vid Hjorthagen (del av Ladugårdsgärdet 1:9 mm) Inom stadsdelarna Hjorthagen och Ladugårdsgärdet i Stockholm
S-Dp 2004-05426-54
Innerstadsavdelningen
Anna-Stina Bokander tfn 08-508 262 65
anna-stina.bokander@sbk.stockholm.se
Ulf Sandell 06-04-21