Förbundshandlingar: Ansvarig redaktör för denna sida och dess undersidor är Gunilla Sterner Kumm

Här redovisas FFE:s olika årsmötesprotokoll och våra styrelseprotokoll sedan febr 2010.
De tidigare hittar du under dokumentarkiv.

Medlemsorganisationer

Enskilda medlemmarTidigare styrelsedokument finns i vårt dokumentarkiv

Årsmötesprotokoll
2010-02-20

Styrelseprotokoll
t o m årsmötet 2011

2010-03-09
2010-04-20
2010-06-21
2010-09-20
2010-10-18
2010-11-22
Bilaga
2010-12-13
2011-01-17
2011-02-26

 

Årsmötesprotokoll
2011-02-26

Styrelseprotokoll
t o m årsmötet 2012

2011-03-28
2011-05-09
2011-06-22
2011-08-22

2011-09-29
2011-11-23
2011-12-13
2012-01-17
2012-02-13

Årsmötesprotokoll
2012-03-10

Styrelseprotokoll
t o m årsmötet
2013

2012-03-12
2012-04-11

2012-05-31
2012-08-27

2012-10-01
2012-11-14

2012-12-11
2013-01-15
2013-02-11

Årsmötesprotokoll
2013-03-16


Styrelseprotokoll
t o m årsmötet
2014

2013-04-10
2013-05-20
2013-06-12
2013-09-02
2013-10-08
2013-11-11
2013-12-11
2014-01-29
2014-03-22

Årsmötesprotokoll
2014-03-22

Styrelseprotokoll
t o m årsmötet
2015

2014-04-15
2014-05-19
2014-06-10

2014-08-20
2014-09-30
2014-11-04
2014-12-18
2015-01-21
2015-02-23

Årsmötesprotokoll
2015-03-14


Styrelseprotokoll
t o m årsmötet
2016

2015-01-21
2015-02-23
2015-03-14
2015-04-13
2015-06-01
2015-08-18
2015-09-22
2015-10-20
2015-12-07
2016-01-20
2016-02-08

Årsmötesprotokoll
2016-03-05


Styrelseprotokoll
t o m årsmötet
2017

2016-04-11
2016-06-02
2016-08-24
2016-09-20

2016-10-27
2016-11-22
2016-12-14
2017-01-18
2017-02-13

 

 

Årsmötesprotokoll
2017-03-11


Styrelseprotokoll
t o m årsmötet
2018

2017-04-10
2017-05-16
2017-06-14
2017-09-11
2017-10-05
2017-11-13
2017-12-19
2018-01-22
2018-02-20
2018-03-10

 

 

 

 

Årsmötetsprotokoll
2018-03-10


Styrelseprotokoll
fr o m årsmötet
2018


2018-04-03

 

2010-03-10
Verksamhets-
berättelse 2009
2011-03-16
Verksamhets-
berättelse 2010
2012-03-08
Verksamhets-
berättelse 2011
2013-03-23
Verksamhets-
berättelse 2012
2014-03-22
Verksamhets-
berättelse 2013
2015-02-24
Verksamhets-
berättelse 2014
2016-03-05
Verksamhets-
berättelse 2015
2017-02-24
Verksamhets-
berättelse 2016

2018-02-20
Verksamhets-
berättelse 2017

Undersida till www.ekoparken.org. uppdaterad 2018-05-19