Arkivet för styrelsedokument: Ansvarig redaktör för denna sida och dess undersidor är Gunilla Sterner Kumm

Årsmötesprotokoll: 2001-03-10

Styrelseprotokoll
t o m
årsmötet 2002.

2001-03-10
2001-04-18
2001-05-28
2001-08-25
2001-10-08
2001-11-28
2002-01-22

Årsmötesprotokoll 2002-03-16

Styrelseprotokoll
t o m årsmötet 2003

2002-04-22
2002-05-29
2002-06-12
2002-08-20
2002-09-23

2002-11-07
2003-01-23
2003-02-17

Årsmötesprotokoll
2003-03-08


Styrelseprotokoll
t o m årsmötet
2004

2003-03-27
2003-04-28
2003-06-16
2003-08-12
2003-10-16
2003-11-13
2004-01-15
2004-02-24

Årsmötesprotokoll
2004-03-27


Styrelseprotokoll
t o m årsmötet
2005

2004-03-27
2004-04-19
2004-05-24

2004-06-17
2004-08-25

2004-10-11
2004-11-08
2005-01-25
2005-02-22

2004-04-01
Verksamhets-
berättelse 2003

Årsmötesprotokoll
2005-03-19


Styrelseprotokoll
t o m årsmötet
2006

2005-03-29
2005-05-02
2005-08-24
2005-10-03
2005-11-07
2005-12-13
2006-01-16
2006-02-07


2005-04-22
Verksamhets-
berättelse 2004

Årsmötesprotokoll
2006-03-18


Styrelseprotokoll
t o m årsmötet
2007

2006-04-04
2006-05-11
2006-06-14
2006-08-28
2006-09-25
2006-10-16
2006-11-13
2006-12-14
2007-01-29

2006-04-18
Verksamhets-
berättelse 2005

Årsmötesprotokoll 2007-02-24

Styrelseprotokoll
t o m årsmötet 2008

2007-03-06
2007-05-02
2007-06-12
2007-08-20

2007-09-03
2007-10-04
2007-11-16

2007-12-18
2008-01-14
2008-02-18
2008-03-31

2007-01-30
Verksamhets-
berättelse 2006

Minnesanteckningar från Rundabordssamtalen

 

 

Undersida till www.ekoparken.org. uppdaterad 2017-04-11