Förbundet höll årsmöte den 11 mars, denna gång på Polisskolan
i Sörentorp.

Se bildspelet från årsmötet genom att klicka här! Fotograf Anita Larsson

Själva årsmötet föregicks av rundvandring på området, som ursprungligen byggdes för Svea livgarde, I 1, dessvärre i avsaknad av Henrik Waldenström, som skulle ha guidat men låg hemma i halsfluss. Istället guidade oss Lennart Tonell, som gjort värnplikten där. Vi såg en skulptur utanför Polis-restaurangen föreställande Bildsköne Bengtsson och Tumba-Tarzan på var sin sida om konstapel Blom.

Kerstin Brunnberg var ordförande vid mötet. Richard Murray omvaldes som ordförande för ett år och styrelsens medlemmar som skulle avgå efter att ha suttit i två år omvaldes alla, utom Lars-Åke Hörjel, som inte önskade att bli omvald. Han avtackades med blommor. Stadgarna fräschades upp i en första läsning - väsentligen kosmetiska förändringar föranledda av att den park vi värnar, vårdar och visar numera heter Kungliga nationalstadsparken.

Middagen intogs av ca 30 personer i Polisskolans restaurang. Vid middagen tackades Eivor Jihde, som tillsammans med sin man Arne för 17 år sedan donerat 600 000 kr till en minnesfond för sin dotter Elisabeth, och Ulf Holmberg, representerande Världsnaturfonden, som tilldelade förbundet detta pris på 50 000 kr 2015.