VARFÖR ÄR HYRESGÄSTFÖRENINGEN MEDLEM I FÖRBUNDET FÖR EKOPARKEN?

Hyresgästföreningarna Norrmalm och Östermalm är sedan flera år stödmedlemmar i Förbundet för Ekoparken, som vi tycker gör ett fantastiskt arbete.

Det handlar ju om vår boendemiljö, den vi har utanför knuten eller gränsande till vår stadsdel. För oss som bor i stenöknen i innerstaden är den ett oerhört viktigt inslag. Det är den natur vi har på rimligt avstånd d.v.s som vi kan ta oss till mitt i vardagen efter arbetet eller en kort utflykt, en söndagspromenad. Dit många äldre lätt kan ta sig, där vi kan rasta hundarna, där våra barn leker.

Det är många som inte tycker det är lämpligt att ha bil när man bor i innerstaden och alla har inte tillgång till fritidshus eller möjlighet att komma ut så mycket, för oss är den en ovärderlig oas.

Den är också viktig för det ännu större antalet människor som arbetar och besöker staden varje dag. Den är en lunga och en fristad för alla.

Parkerna innehåller ju också förutom möjlighet till friluftsliv, rekreation och socialt umgänge också mycket kultur och historia som är värdefull. Detta är en attraktion vi är stolta över och delar gärna med oss av till alla de besökare från hela världen som kommer hit. Stockholm anses av många som en av de vackraste städerna och Ekoparken med grönska och stränder är en starkt bidragande orsak.

Till vår förskräckelse ser vi nu hur man redan naggar detta skyddsområde i kanten och det hotas från olika håll. Detta måste vi stoppa, vi ska värna om denna unika nationalpark.

Vi önskar att parkens skyddsområde sträckte ut sig ännu mer. T.ex från Haga vill vi ha ett skyddat grönstråk över Karolinska samt hela Karlbergs slott och park, med en kil över Kungsholmen som idag inte har någon del av nationalstadsparken.

Vissa delar av parken behöver faktiskt en upprustning också.

När hörde du senast talas om att man anlade ett grönområde eller att man förtätade en park.

I takt med att vi bygger mer får vi inte glömma att vi också blir fler om friytorna.

Vi skulle gärna se att staden växer utåt så att inte den befintliga miljön blir försämrad. Om vi fick attraktiva bostads och arbetsområden runt staden med fullt utbyggd service, kultur och kommers och med bra kommunikationer till det, då skulle trycket mot staden lätta och det skulle bli bra bostäder för alla. Vi skulle slippa behöva resa så mycket t.ex till arbetet, om det var en bra blandning av bostäder och arbetsplatser och inte att förglömma de gröna områden som ska vara insprängda i all bebyggelse.

Vi i Hyresgästföreningen engagerar oss mycket i miljön, boendefrågor och trafiksituationen, har Du åsikter vill vi gärna höra dem. Vill Du komma med och uttrycka din röst är Du hjärtligt välkommen.

HGF NORRMALM genom ordförande Beatrice Eriksson 08-34 80 86