Evolutionsslingan går längs den vackra strandpromenaden. Foto: Eva Dalin
Evolutionsslingan går längs den vackra strandpromenaden. Foto: Eva Dalin.

Juni 2020

Välkommen att gå Evolutionsslingan i Bergianska trädgården. Denna promenad börjar vid Japanska dammen och slutar en bit från Italienska terrassen. Den visar växter ur alla större växtgrupper som finns på jorden. Till din hjälp finns en kartfolder och en serie informationsskyltar. Här får du se och lära dig om olika växter som har utvecklats, allt från mossor och ormbunkar till barrträd och blomväxter. Längs med vägen finns flera trevliga rastplatser. Skyltarna längs promenadslingan finns uppsatta till sista september. Hämta din karta i Edvard Andersons växthus!

Landväxternas framfart

Landväxter, eller bara ”växter” som vi säger i dagligt tal, har utvecklats från vattenlevande förfäder, antagligen föregångare till krans- eller grönalger. Att leva på land ställer andra krav än vattenliv. Det behövs skydd mot uttorkning och stödjevävnad för att hålla sig upprätt i en vattenfri miljö samt något fäste.

Jorden är ca 4 600 miljoner år gammal. Men det dröjer innan växter på land börjar utvecklas. De äldsta växtfossilen är ca 470 miljoner år gamla sporer. Dessa liknar sporerna hos dagens levermossor vilket tyder på att de är en tidig växtgrupp på land. Sedan dess har många växtgrupper utvecklats. De växter som finns idag delas in i tre olika grupper av mossor samt lummerväxter, ormbunksväxter och fröväxter.

Visste du att…

Fossil är den största källan till kunskap om vilka växter och djur som har funnits. Ordet kommer av latinets fossus som betyder uppgrävd. Det är djur- eller växtdelar som förstenats i sediment (avlagringar) eller sedimentära bergarter. De allra äldsta fossilen är stromatoliter – ca 3 500 miljoner år gamla. Stromatoliter bildas av fossila vattenlevande mikroorganismer, till stor del cyanobakterier.

Varken svampar eller lavar är växter! Lavar är en symbios mellan olika organismer: alger och cyanobakterier samt svampar. Svampar är närmare släkt med djur än växter!

Välkommen!

Det tar ca 20 minuter att promenera från den första skylten till den sista.

Mer material hittar du på Bergianska trädgårdens hemsida.

Karta Evolutionsslingan