Ordförande i exploateringsnämnden öppnar för att bygga på Ladugårdsgärde

Så här säger Johan Nilsson, ordförande (M) exploateringsnämnden Stockholms stad: Gärdet […] skulle bli bättre och tryggare om det blev något mindre [—] även om det retar upp många på Östermalm. Så här säger lagen: Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan … Fortsätt läsa Ordförande i exploateringsnämnden öppnar för att bygga på Ladugårdsgärde